/ Blog / Documentació boda. Què has de fer per casar-te?

Documentació boda. Què has de fer per casar-te?

Abans que res volem felicitar-vos per la decisió que heu pres. Casar-se és un pas molt important per a la vostra relació. Abans del dia del casament haureu de preparar moltes coses: el lloc del casament, el menjar, el vestit, el viatge i… la cerimònia.  En aquest article intentarem resoldre’t tots els dubtes.

 

 

Si et cases per l’església
L’estat espanyol reconeix com a vàlid els casaments celebrats per l’església catòlica. Per a celebrar el vostre casament per aquest ritual heu de posar-vos en contacte amb la parròquia per poder concretar el dia i la hora, a més d’altres detalls importants relatius a la celebració litúrgica i a l’expedient matrimonial.
El rector us demanarà una sèrie de documents per a poder tramitar l’expedient, a més d’un testimoni per a cada contraient, aquest ha de ser major d’edat, en algunes esglésies demanen que sigui de la família.
Els documents que formaran part del vostre “expedient matrimonial” seran:

 •  Certificat literal de naixement actualitzat de cadascun dels nuvis. Per obtenir-lo cal demanar-lo al registre civil del lloc de naixement. Algunes parròquies tenen prou amb el llibre de família.
 • Partida de baptisme. El podeu obtenir en la parròquia on us vareu batejar. Heu de demanar-lo com a mínim mig any d’antelació.
 • Fotocòpies del Document Nacional de Identitat, Passaport o Targeta de Residència
 • Certificat o justificant dels curs prematrimonial.
 • Algunes parròquies poden exigir documents com el certificat de confirmació i/o el certificat de solteria. Aquest darrer s’ha de demanar quan un dels contraents és estranger.
 • Per a que l’enllaç sigui reconegut plenament serà necessari inscriure el matrimoni en el Registre Civil. Així com, una vegada acabada la cerimònia religiosa i es tingui l’acte matrimonial firmada, s’haurà d’entregar en el termini de cinc dies hàbils. Moltes parròquies s’encarreguen d’efectuar aquesta inscripció.

Casos especials

 • Dispensa: Aquest certificat es necessita quan els futurs nuvis procedeixen de diferents religions o cultes o quan existeix algun altre impediment contemplat en el Dret Canònic.
 • Permís patern: S’ha de sol·licitar si algun dels membres de la parella és menor d’edat.
 • Partida de defunció del cònjuge. És necessari si un dels nuvis o els dos són vidus. Aquest certificat es pot obtenir en el Registre Civil.


Si et cases pel civil.

Pràcticament tots els tràmits es realitzen en el Registre Civil, allà és on haureu d’entregar tota la documentació un cop recopilada i on haureu de recollir l’expedient una vegada tramitat.
Aquest mateix expedient és el que posteriorment haureu de presentar a la junta municipal on heu decidit contreure matrimoni per a que pugueu reservar dia i hora. Cal que ho feu amb temps suficient, ja que hi ha juntes municipals que estan molt sol·licitades, però tampoc amb massa temps, ja que la documentació té una validesa de sis mesos. Els documents són gratuïts i podeu obtenir-los en el mateix registre civil.
El lloc on celebreu el casament pot ser el mateix jutjat, l’ajuntament i fins i tot l’alcalde o conseller es pot desplaçar al lloc de la cerimònia.
Un cop presentats tots els papers en el registre, haureu d’anar amb un o dos testimonis (depenent del municipi), el jutge i el fiscal verificaran les dades i, si són correctes, autoritzaran el casament. La contesta acostuma a tardar un mes.
Si donen el seu vist-i-plau, tindreu el termini d’un any per poder celebrar el casament, davant de qualsevol alcalde, jutge o funcionari autoritzat del país i inclús de l’estranger. En aquest darrer cas es tramitarà l’expedient al consolat d’Espanya del lloc.
Per a poder reservar dia i hora en l’ajuntament on voleu casar-vos, heu d’entregar tota la documentació al jutge encarregat del Registre Civil, aquests s’encarregaran d’enviar el protocol al consistori amb les vostres dades. Segons els casaments sol·licitats per al mateix dia i la disponibilitat de l’alcalde i/o conseller podreu casar-vos en la data escollida o n’haureu d’escollir una altra.

Els documents que heu de presentar són:

 • Certificat literal de naixement. Per obtenir-lo cal adreçar-se al registre civil del lloc on vareu néixer.
 • Certificat de solteria de cadascun dels nuvis. Consisteix en una declaració jurada de l’estat civil. El imprès s’aconsegueix en el registre civil del lloc de residència. Aquest document no és necessari en alguns ajuntaments.
 • Certificat d’empadronament: Cal demanar-lo a l’ajuntament de la població on heu residit els darrers dos anys.
 • Fotocòpia del Document Nacional de Identitat, Passaport o Targeta de residència de tots dos i l’original.
 • La sol·licitud que us facilitarà el Registre Civil complimentada. És imprescindible que els testimonis també portin el seu Document Nacional de Identitat o el seu passaport.

Casos especials:

 • Dispensa: Si un dels membres és menor de 16 anys i major de 14. El document es pot tramitar en el registre civil. Autorització dels pares: si tenen entre 16 i 18 anys, cal presentar la sol·licitud del certificat literal de naixement amb la inscripció marginal de lliure emancipació.
 • Certificat literal del matrimoni anterior amb la corresponent anotació de divorci o nul·litat si un dels dos està divorciat o el seu matrimoni ha estat anul·lat. Les sentencies de divorci que han estat dictades fora de Espanya necessiten l’Exequàtur.
 • Si un dels membres o els dos són vidus es necessita el certificat del seu anterior matrimoni i la de defunció del cònjuge.
 • Si un dels dos es estranger, necessitarà el certificat d’inscripció consular, domicili, temps de residència a l’estat espanyol i el lloc de procedència del mateix. A més, haurà d’acreditar si la legislació del seu país exigeix la publicació d’edictes al contraure matrimoni civil a Espanya, o bé haurà de portar el certificat de capacitat matrimonial.
 • Si un dels membres és asilat, refugiat polític o bé sol·licitant d’asil o refugi, haurà d’aportar el certificat de la Direcció General de la Policia, de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides, de la Creu Roja Espanyola o d’altres organismes competents, amb les dades personals acreditatives de la seva condició.

agenda2014

 

Comments are disabled

Comments are closed.