/ Blog / Com entregar les invitacions de boda

Com entregar les invitacions de boda

Us donem algunes idees..

Avui en dia hi ha tants dissenys d’invitacions com parelles que es casen, ja que el disseny de les invitacions són únics i personalitzats.

Una de les coses que més mal de caps comporta a l’hora de triar les invitacions és el nombre de còpies que s’han d’encarregar. El número d’invitacions dependrà del nombre de convidats que tingueu. A més cal que penseu en les diferents circumstàncies personals dels vostres convidats, així per exemple:

  • Si convideu a un matrimoni amb fills que viuen encara a casa, s’envia una sola invitació (una per família)
  • Si convideu a parelles que viuen separades també rebran una única invitació amb el nom de tots dos en el sobre.
  • Si convideu a solters sense parella han de rebre una invitació.

Tot i així, existeix una formula matemàtica que us pot ser d’utilitat a l’hora de calcular el nombre d’invitacions.
(número de convidats aproximats / 2) + 20% del resultat anterior.

Així per exemple si teniu pensat convidar a 100 persones, la formula s’aplica de la següent forma:
100/2= 50. Un cop aquí s’ha de calcular el 20% de 50= 10. Per tant 50+10= 60 invitacions que s’han d’encarregar.

És important que no oblideu incloure en el sobre de la invitació un mapa d’accés, tant del lloc on es celebrarà la cerimònia com del lloc on es celebrarà el banquet.

Com a norma general les invitacions s’entreguen entre tres mesos a un mes i mig d’anticipació a les persones que viuen fora i d’un mes a tres setmanes a les persones que viuen a la mateixa ciutat o a ciutats properes, tot i així cada parella és lliure d’escollir quina és la data més apropiada per enviar les seves invitacions.

S’ha de calcular que el temps entre l’entrega de les invitacions i el casament ha de ser suficient per que tots els convidats puguin confirmar la seva assistència i poder concretar el nombre de comensals amb el restaurant.

Moltes parelles avisen als seus convidats del casament abans d’enviar les invitacions, d’aquesta forma les invitacions serveixen com un recordatori del casament.

Les entregues les han de fer els nuvis en mà. Es recomanable preparar un itinerari, assegurant-se de l’horari que tenen les persones convidades (per no haver de tornar o deixar-les a la bústia).

Les entregues de les invitacions dels amics dels pares o de les persones més grans les poden fer els pares dels nuvis.

A l’hora d’enviar les invitacions per correu a convidats que viuen lluny el millor és enviar-les per missatgeria o per correu certificat, ja que d’aquesta forma ens assegurarem de que es reben.

flores-invitacions[1]

 

Comments are disabled

Comments are closed.