/ Amor / Petició de casament gravada amb un video-selfie accidental

Petició de casament gravada amb un video-selfie accidental

Quina cara se’t queda quan vas a fer-te una foto i resulta que en comptes de capturar una imatge el que resulta que estàs fent és un vídeo?
I què faries si després d’això et demanen per casar-te?

Aquesta noia encara no s’ho creu!

 

 

Comments are disabled

Comments are closed.