/ Blog / Em caso, tinc dret a dies de permís a la feina?

Em caso, tinc dret a dies de permís a la feina?

Per començar, segons l’Estatut dels Treballadors, tenim dret al permís retribuït per matrimoni de 15 dies naturals. No obstant això, hi ha convenis col·lectius que amplien el nombre de dies d’aquest permís, millorant el contemplat en l’Estatut. A més, per la negociació col·lectiva, podríem trobar-nos amb algun conveni d’empresa que estengui el número de dies per als supòsits d’unions de fet, encara que la majoria de la jurisprudència no sol pronunciar-se a favor d’això (sí que ho fan altres permisos retribuïts com per exemple en el naixement d’un fill o la defunció d’un parent).El permís per matrimoni comença des del mateix dia en què se celebra l’enllaç matrimonial. Per tant, la data de la celebració de les noces ha d’estar inclosa dins dels 15 dies. Tot i així, si el treballador contrau matrimoni en un dia lliure o no laborable per a ell, els seus dies de permís per matrimoni començaran a contar de del primer dia laborable. Així doncs i a títol d’exemple, si el treballador es casa en dissabte i els seus dies lliures es corresponen a dissabte i diumenge, el seu permís serà vàlid a partir del dilluns.El permís per matrimoni podrà gaudir-se tantes vegades com el treballador contregui matrimoni, però si l’enllaç matrimonial es realitza amb la mateixa persona, perquè per exemple primer celebra el matrimoni civil i després el religiós, l’empresa no té l’obligació legal de concedir-li dos permisos.

Finalment, i per poder exercir el permís per matrimoni, és aconsellable que el treballador informi a l’empresa amb un temps d’antelació suficient perquè la mateixa pugui cobrir temporalment el seu lloc de treball durant el gaudi d’aquest dret. En cap cas ni sota cap concepte pot l’empresa privar o negar al treballador el gaudi d’aquest permís retribuït.
Tampoc podrà descomptar els dies d’absència del seu salari ni restar-ho dels seus dies de vacances anuals.

 

dona-treballadora

Foto: katrinaelsi / Foter / CC BY-ND

Font: www.araq.es

 

Comments are disabled

Comments are closed.