/ Blog / Les dames d’honor

Les dames d’honor

En la tradició anglosaxona, la núvia escull a diferents amigues i familiars properes per a que siguin les seves dames d’honor. Generalment són noies joves que tenen la responsabilitat d’ajudar a la núvia a la preparació de la boda i ser un suport en aquest dia tant important.

Qui són?
Les dames d’honor són persones de confiança que la núvia escull per a que tinguin una funció especial el dia del seu casament. Les dames d’honor poden ser la germana de la núvia, una amiga molt propera, una cosina germana… ha de ser una persona de molta confiança ja que durant la planificació de la boda, actuarà com a confident, assessora i ajudarà a la núvia en les tasques de planificació d’aquell dia, a més també serà una persona de referència el dia de la boda.

Quantes dames d’honor hi ha?

No hi ha un nombre màxim ni mínim de dames d’honor, tot i que les normes de protocol anglosaxones calculen aquestes en funció del nombre de convidats, una dama d’honor per cada 50 convidats. Tot i així la núvia pot decidir quantes dames d’honor tenir.

Quines són les seves funcions?

Ajudar a la núvia a comprar el vestit de boda.
Assessorar en temes de decoració, música i altres aspectes de la boda.
Ser responsable dels diferents encàrrecs que la núvia necessiti.
Proporcionar suport moral en tot moment.
Ajudar en la recepció de la boda, ja sigui per situar als convidats en el seu lloc, repartir l’arròs, etc.
Ser social, parlar amb la majoria de convidats possibles.
Estar al costat de la núvia en la cerimònia.

Hi ha alguna convidada d’honor principal?

Sí, aquesta és la persona que la núvia decideixi o bé que per consens decideixin totes les dames d’honor.
La dama d’honor principal en les costums anglosaxones té, a part de les funcions de la resta de dames d’honor, la funció de:
– Ajudar en la planificació de la boda: investigació de llocs de celebració, florista, càtering i altres proveïdors.
– Ajudar a l’hora de repartir les invitacions.
– Coordinar les tasques de la resta de dames d’honor.
– Encarregar-se del ram de la núvia durant la cerimònia.
– Fer un brindis durant la recepció.

Com són els vestits de les dames d’honor?
La núvia decideix, en línies generals com han d’anar vestides. A l’hora d’escollir el vestit de les dames d’honor s’ha de tenir en compte el seu estil propi, el cos de cadascuna d’elles i el pressupost.
Les dames d’honor aniran vestides de forma homogeneïtzada. Hi ha diferents formes d’harmonitzar els vestits per un dia tant especial:

Un mateix model i colors diferents: La núvia pot escollir diferents models possibles per a la dama d’honor i elles es posen d’acord en el vestit que millor els hi queda a totes.

Els mateixos colors i models diferents: una altre possibilitat és que la núvia esculli el color desitjat per a les dames d’honor i que llavors, cadascuna opti per el tipus de vestit més acord al seu cos i estil personal. És important que totes comprin un vestit del mateix llarg, per a que tingui certa homogeneïtat.

Un mateix teixit i models i colors diferents: Una altre opció més lliure és determinar només la mateixa tela per a tots els vestits, però deixar que cada dama d’honor esculli el model i el color segons els seus gustos. És indispensable l’assessorament d’alguna persona experta, per mantenir l’harmonia en el grup de dames d’honor.

Els mateixos accessoris: La possibilitat més lliure és aquella en la que les dames d’honor poden escollir model, color i teixit, però han de portar totes un mateix accessori com, per exemple un xal, un llaç. És recomanable el consell de persones especialitzades per evitar que tot sigui harmònic.

damas-honor

Comments are disabled

Comments are closed.